استپ فلنچ 42-1.2 آمپر
(۱) استپ ژاپنی (موجود نیست)                   ۱٫۸ درجه            ۱٫۲ آمپر                 گشتاور: ۱۰ کیلوگرم سانتیمتر        طول: ۶۴            قطر شفت: ۷ میلیمتر
استپ فلنچ 42-1.6 آمپر
(۲) استپ ژاپنی                                        ۱٫۸ درجه            ۱٫۶ آمپر            گشتاور: ۱۳ کیلوگرم سانتیمتر         طول: ۷۶           قطر شفت: ۶ میلیمتر
استپ موتور لیداسکورو
(۳) استپ موتور لیداسکورو ژاپنی                     ۱٫۸ درجه            ۲ آمپر           گشتاور: ۵ کیلوگرم سانتیمتر               طول: ۳۵۰               قطر: ۱۵          گام: ۳ میلیمتر
استپ فلنچ 56-2 آمپر
(۴) استپ ژاپنی                                    ۱٫۸ درجه            ۲ آمپر                  گشتاور: ۱۳ کیلوگرم سانتیمتر         طول: ۷۶            قطر شفت: ۶ میلیمتر
استپ فلنچ 56-0.85 آمپر
(۵) استپ ژاپنی                                  ۱٫۸ درجه            ۰٫۸۵ آمپر                 گشتاور: ۷ کیلوگرم سانتیمتر   طول: ۵۴        قطر شفت: ۶٫۲ میلیمتر
استپ فلنچ 56-1.2 آمپر
(۶) استپ ژاپنی (موجود نیست)                    ۱٫۸ درجه            ۱٫۲ آمپر                گشتاور: ۴ کیلوگرم سانتیمتر    طول: ۵۴         قطر شفت: ۶٫۲ میلیمتر
استپ فلنچ 56-2 آمپر
(۷) استپ ژاپنی                                   ۱٫۸ درجه            ۲ آمپر                    گشتاور: ۵ کیلوگرم سانتیمتر         طول: ۳۹           قطر شفت: ۶ میلیمتر
استپ فلنچ 56-2 آمپر-1.8 درجه
(۸) استپ ژاپنی                                   ۱٫۸ درجه            ۲ آمپر                    گشتاور: ۵ کیلوگرم سانتیمتر         طول: ۴۲           قطر شفت: ۶ میلیمتر
استپ فلنچ 56-1 آمپر
(۹) استپ ژاپنی (موجود نیست)                 ۱٫۸ درجه            ۱ آمپر                   گشتاور: ۱۰ کیلوگرم سانتیمتر         طول: ۷۵         قطر شفت: ۷ میلیمتر
استپ فلنچ 56-0.65 آمپر
(۱۰) استپ ژاپنی (موجود نیست)                 ۱٫۸ درجه            ۰٫۶۵ آمپر                گشتاور: ۴ کیلوگرم سانتیمتر         طول: ۳۹         قطر شفت: ۶ میلیمتر
استپ فلنچ 56-1.06 آمپر
(۱۱) استپ ژاپنی                                   ۱٫۸ درجه            ۱٫۰۶ آمپر                گشتاور: ۷ کیلوگرم سانتیمتر          طول: ۷۷        قطر شفت: ۶٫۲ میلیمتر
استپ فلنچ 56-2 آمپر
(۱۲) استپ هندی                                 ۱٫۸ درجه            ۲ آمپر                   گشتاور: ۱۰ کیلوگرم سانتیمتر          طول: ۸۰       قطر شفت: ۶٫۲ میلیمتر
استپ فلنچ 56-4.5 ولت
 (۱۳) استپ ژاپنی                                  ۱٫۸ درجه            ۴٫۵ ولت              گشتاور: ۱۳ کیلوگرم سانتیمتر      طول: ۷۸     قطر شفت: ۶٫۲ میلیمتر
استپ فلنچ 56-6 ولت
 (۱۴) استپ ژاپنی                                  ۱٫۸ درجه            ۱٫۸۸ آمپر              گشتاور: ۱۶ کیلوگرم سانتیمتر           طول: ۱۰۲       قطر شفت: ۶٫۲ میلیمتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست