شما اینجا هستید: خانه موتور ها موتور

موتور

فهرست مطلب
موتور
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
تمامی صفحات

 

 

 

1: موتور آلمانی دو سر شفت (با انکودر و بدون انکودر)

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3300

ولتاژ: 24ولت               شدت جریان: 2.7 آمپر


طول: 95         قطر: 63        قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

 

2: سلنویید

ولتاژ: 24 ولت

شدت جریان: 750 میلی آمپر

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: سلنویید

ولتاژ: 12 ولت

شدت جریان: 450 میلی آمپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: موتورژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3680

ولتاژ:24ولت

توان:25 وات        شدت جریان: 1.8 آمپر

طول: 56        قطر: 40

قطر شفت: 5 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

5: استپ ژاپنیDC

شدت جریان: 1.2 آمپر        ولتاژ: 8.3

1.8 درجه              گشتاور: 10 kg/cm


طول: 64           فلنچ: 57 در57

قطر شفت: 7 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

6: موتور DC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4607

ولتاژ: 24ولت

توان: 70 وات

طول: 149

قطر: 82               قطر شفت: 13 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

7: موتور DC انکودرداروبدون انکودر

ولتاژ: 13.6 ولت

شدت جریان: 5.27  آمپر

طول با انکودر: 177        قطر: 58

قطر شفت: 9.5 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: استپ DC

0.72 درجه

گشتاور: 8 kg/cm

طول: 86             فلنچ: 60 در60

قطر شفت: 8 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

9: فن بولووری با موتور بوهلرامریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 24ولت

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10: استپ ژاپنیDC ،5 فاز

شدت جریان: 1.5 آمپر

0.72 درجه              گشتاور: 40 kg/cm


طول: 93           فلنچ: 85 در85

قطر شفت: 9.5 و 14میلیمتر 

 

 

 

 

11: استپ DC

شدت جریان: 1.6 آمپر

1.8 درجه              گشتاور: 13 kg/cm


طول: 76           فلنچ: 56 در56

قطر شفت: 6 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

 

12: استپ موتورلیداسکورو

شدت جریان: 2 آمپر

1.8 درجه

گشتاور: 5 kg/cm

طول: 350میلیمتر

قطر: 15 میلیمتر

گام: 3 میلیمتر


 

 

 

 

 

13: موتورDC ، Maxon (ژنراتوردار)

ولتاژ: 24ولت

خروجی تا 6 ولت

  

 

 

 

 

 

14: انکودر 360 پالس، شارپ ژاپن

(با دیتاشیت)

ولتاژ: 5 ولت قطر شفت: 8 میلیمتر

ابعاد: 49 در 49 در 13.5 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15: استپ دوسرشفتDC

شدت جریان: 2 آمپر

1.8 درجه              گشتاور: 10 تا 12 kg/cm


طول: 76           فلنچ: 56 در56

قطر شفت: 6 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

16: استپ موتور ژاپنی، 5 فاز

شدت جریان: 1.7 آمپر       

1.8 درجه                          گشتاور: 5 kg/cm

 

 

17: موتور DC انکودر دار

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3150 و2800

ولتاژ: 21ولت

توان: 40 وات


طول با انکودر: 145        قطر: 48        قطر شفت: 6 میلیمتر

 


18: استپ موتور ژاپنی

مقاومت: 3.15 اهم

1.8 درجه              گشتاور: 10 kg/cm


طول: 32           فلنچ: 42 در42          قطر شفت: 5 میلیمتر


 

19: موتور سرو ژاپنی 4 قطبی تاکوداروبدون تاکو

RPM (تعداد دور در دقیقه): 200

ولتاژ: 24ولت

طول: 104               قطر: 85                قطر شفت: 12 میلیمتر

 

 

20: موتور DC انکودر دار ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 14.8ولت                          توان: 25.9 وات

طول موتور با انکودر: 113 میلیمتر

قطر: 49.5                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 


21:   A: استپ موتور بال اسكورو          B: استپ موتورلید اسكورو

ولتا‍ژ: 5 ولت

1.8 درجه                        گام: 3 میلیمتر

مقاومت: 3.15 اهم

گشتاور: 3 kg/cm

 

 

22: سلنویید

ولتاژ: 12 ولت

ابعاد: 37 در26 در20 میلیمتر

 

 

23: استپ موتورژاپنی

شدت جریان: 0.85 آمپر        ولتاژ: 8.5

1.8 درجه              گشتاور: 4 kg/cm


طول: 54           فلنچ: 57 در57          قطر شفت: 6.2 میلیمتر

 

 


24: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 75                 قطر: 54                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

25: سلنویید ضربه ای (حرکت به سمت خارج)

ولتاژ: 24 ولت

طول: 34                    قطر: 21 میلیمتر

 

 

26: موتورویبره عدسی

ولتاژ: 6 ولت

قطر: 12 میلیمتر

 

 

27: موتوردوسرشفت ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 64        قطر: 40

قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

28: موتورچینی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4200

ولتاژ: 24ولت


طول: 33             قطر: 27.5          قطر شفت: 2 میلیمتر

 

 

29: موتورفرانسوی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 5400

ولتاژ: 24 ولت

طول: 43

قطر: 32                                 قطر شفت: 2 میلیمتر

 

 

30: موتورBuhler ,DC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 51

قطر: 31                                قطر شفت: 2.5 میلیمتر

 

 

31: موتورBuhler ,تاکودار EC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 تا 24 ولت

طول: 56

قطر: 34                                     قطر شفت: 2.5 میلیمتر

 

 

32: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1150

ولتاژ: 34 ولت

توان: 70 وات              

طول: 77                 قطر: 88

قطر شفت: 12 میلیمتر

 

 

33: موتورCanon ,DC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 74

قطر: 42                                  قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

34: موتورانکودردارBuehler

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول موتور: 56

قطر: 31                                  قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

35: استپ موتورسنگاپوری

7.5 درجه                 مقاومت: 25 اهم

قطر: 42                 ارتفاع: 22               قطرشفت: 3 میلیمتر

 

 

36: استپ موتوربا ریل واگنی

شدت جریان: 1.2 آمپر                     1.8 درجه

مقاومت: 3.3 اهم

طول: 450 میلیمتر

 


37: موتوربوهلر

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 ولت

طول موتور: 60 

قطر: 35                                  قطر شفت: 4 میلیمتر

 

 


38: موتورمکسون

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 45                 قطر: 26         قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

39: موتورDC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 6 ولت

طول: 26.5            قطر: 16            قطر شفت: 1.5 میلیمتر

 

 

40: استپ دوسرشفت،5 فازDC

شدت جریان: 0.75 آمپر

0.72 درجه    

گشتاور: 4-5KG/CM

 

طول: 54           فلنچ: 60 در60          قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 سوابق فرا روبات

مدت 15 سال است که ما در زمینه موتور و موتورگیربکس های AC و DC، سرو، استپ موتور و ... فعالیت می کنیم. از آنجایی که گیربکس، هسته مرکزی روبات به شمار می آید و با توجه به جایگاه روبات در زندگی امروزی و توجهی که به طراحی و ساخت این موجود هوشمند در عصر حاضر می شود، تصمیم گرفتیم تا دیگر قطعات مکانیکی روبات را نیز به صورت کامل عرضه نماییم.