پمپ، شیربرقی، سلنویید و ترمز

پمپ، شیربرقی، سلنویید و ترمز

 

 

 

 

1: پمپ مگنتی ژاپنی

حداکثر گنجایش: 12 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 24 ولت

توان:5 وات

شدت جریان:0/45 آمپر

طول: 90

قطر: 70 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

2: پمپ مگنتی ژاپنی AC

حداکثر گنجایش: 12 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 100 ولت

توان:5 وات

شدت جریان:0/18 آمپر

طول: 105

قطر: 60 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: پمپ وکیوم آلمانی

ولتاژ: 24 ولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: پمپ مگنتی ژاپنی

حداکثر گنجایش: 11 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 24 ولت

توان:4 وات

شدت جریان:0/35 آمپر

طول: 76

قطر: 57 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 


5: پمپ مگنتی ژاپنی

حداکثر گنجایش: 26 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 24 ولت

توان:20 وات

شدت جریان:1/46 آمپر

طول: 142

قطر: 83 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6: پمپ وکیوم ژاپنی

ولتاژ: 230 ولت

توان:12 وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7: شیربرقی ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

ظرفیت فشار: 5 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

ارتفاع: 73

فلنچ سلنویید: 39*39 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8: شیربرقی ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

ظرفیت فشار: 0 تا 0/5 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

ارتفاع: 68

فلنچ سلنویید: 36*36 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9: سلنویید ضربه ای آلمانی (حرکت به خارج)

ولتاژ: 24 ولت

طول: 34

قطر: 21 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10: سلنویید ژاپنی

ولتاژ: 12 ولت

ابعاد: 37*26*20 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11: سلنویید ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

طول: 53

قطر: 34 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12: سلنویید ضربه ای ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

درقطرهای: 29-33-39-40-48-57 و 70 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13: ترمز دو دیسک ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

طول بدون شفت: 55

قطر: 35

قطر شفت: 6 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

14: ترمز ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

طول بدون شفت: 41

قطر: 35

قطر شفت: 6 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15: ترمز دو طرفه ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

طول بدون شفت: 54

قطر: 64

قطر شفت: 8 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

 


 

سوابق فرا روبات

مدت 16 سال است که ما در زمینه موتور و موتورگیربکس های AC و DC، سرو، استپ موتور و ... فعالیت می کنیم. از آنجایی که گیربکس، هسته مرکزی روبات به شمار می آید و با توجه به جایگاه روبات در زندگی امروزی و توجهی که به طراحی و ساخت این موجود هوشمند در عصر حاضر می شود، تصمیم گرفتیم تا دیگر قطعات مکانیکی روبات را نیز به صورت کامل عرضه نماییم.